Енергийни и консултантски услуги за сгради,промишлени процеси и организации

-Внедряване на ISO 50001: Системи за енергиен мениджмънт
-Сертификация за Енергийна ефективност

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ-ЗЕНИТ ООД


Регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР /

№ 160 до 2022г.


Управлението на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ е управление на ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ!