side-area-logo

Енергийни и консултантски услуги

за сгради, промишлени процеси и организации

-Внедряване на ISO 50001:2018 Системи за енергиен мениджмънт

-Сертификация за Енергийна ефективност

-Програми за енергийна ефективност и ВЕИ

-Енергийни спестявания

Обучения

                                                                                                                               


Регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР / № 160 до 2022г.

Бъдещето принадлежи на тези, които знаят как да управляват енергията