side-area-logo

Енергийни и консултантски услуги за сгради, промишлени процеси и организации Енергийни и консултантски услуги за сгради, промишлени процеси и организации ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Внедряване на iso 50001 Внедряване на ISO 50001:2018

СИСТЕМИ ЗА
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
сертификация за енергийна ефективност ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
Image module
СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ ДНЕС Е АКТИВ ЗА УТРЕ

Продуктивно и отмимално използване на енергийните ресури и намаляване на отпечатъка върху околната среда.

Главният ни фокус е изследването на енергийното потребление и подготовка за сертифициране по стандарта ISO 50001:2018. ISO 50001:2018 определя рамката на най-добрите практики в управлението на енергията. Промишлени предприятия, търговски, общински и правителствени учреждения, както и цели организации, могат да постигнат по-природосъобразни и икономични системи за управление на енергията, показвайки съответствие с изискванията на ISO 50001:2018.

Енергийно обследване
На сгради в експлоатация и нови
Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Енергиен сертификат
Сертификат за енергийни характеристики
Енергииният сертификат удостоверява енергийните характеристики на сградата, актуалното потребление на енергия и принадлежността на сградата към конкретния клас на енергопотребление.
Енергийни спестявания
Намаляват енергийното потребление и финансовитe разходи
Удостоверенията за енергийни спестявания потвърждават количествените и качествените характеристики на енергийните спестявания, постигнати в резултат на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Image module
Консултации
След придобиване на стандарт 50001:2018 , организациите реализират енергийни спестявания, намаляват енергийното потребление и финансовитe разходи, съответно и зависимостта си от трети страни доставчици на енергия.
Image module
Предимства
Това позволява на организациите да ограничат въздействието, което оказват върху околната среда, да повишат конкурентоспособността си и да подобрят репутацията си. Задължените лица се освобождават от нормативните задължения да извършват периодично енергийно обследване.
Image module
Енергиен одит
Нашият екип има опита и техническата екпертиза да ви предостави обучение, анализ на пропуските, оценяване и вътрешен одит от независима страна, представяне пред сертифициращия орган, с цел организациите успешно да въведат ефективна система за управление на енергията.
Wordpress
95%
Adobe Photoshop
72%
PHP,JS programming
89%
SEO management
83%
НОВИНИ
delimiter image

Ако имате нужда от повече информация или искате да направите запитване за оферта

ПИШЕТЕ НИ ТУК

За връзка с нас

МОЖЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ ТУК
  • Адрес: София, ж.к. Красно Село, 208А
  • Email: keozenit@gmail.com
  • Телефон: +359 888 50 11 68