side-area-logo

Енергийни и консултантски услуги за сгради, промишлени процеси и организации

-Внедряване на ISO 50001:2018 Системи за енергиен мениджмънт
-Сертификация за Енергийна ефективност
-Енергийни спестявания

контакти: 0888 50 11 68 Регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР / № 160 до 2022г.

Бъдещето принадлежи на тези, които знаят как да управляват и пестят енергия