side-area-logo

Енергийни и консултантски услуги за сгради,промишлени процеси и организации

-Внедряване на ISO 50001: Системи за енергиен мениджмънт
-Сертификация за Енергийна ефективност
-Енергийни спестявания

контакти: 0888 50 11 68Регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР /

№ 160 до 2022г.


Управлението на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ е управление на ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ