side-area-logo

Животът винаги прелага  многообразни пътища за реализация: Ние също сме част от многообразието му.

Подобно на други  независими сътрудници и експерти, Вие също можете да се присъедините  към  една допълнителна възможност за личен, професионален и финансов ръст.

Нещо повече, Вашето експертно съдействие  се възнаграждава както финансово така и с други  конкретни стимули. С подкрепата на опитни професионалисти, можете да печелите, докато се обучите .

Някои от предимствата:

Не се изисква инвестиция
Free насоки от опитни професионалисти
Спечелете пари в брой, пътувания-командировки, финансова независимост.
Гъвкави часове,  Творческа среда, Възможности за курсове за повишаване на знанията и    еднократни стипендии.

И още!

Ние предлагаме възможности за :

 Експерти, на договор:

 • Специалисти по маркетинга и договаряне на услугите , извършвани от КЕО-ЗЕНИТ ООД – за специалисти или с минимален опит , но желаещи за добият опит в тази бързоразвиваща се област.

 

  • Инженери в областта на  електротехниката;
  • Инженери в областта на топлотехника и топлоенергетиката;
  • Строителни инженери ;
  • Архитекти.
  • Инженери или техници за измерване на състава на димни газове и енергийна ефективност на котли, настройка на режима на изгаряне на котли;
  • Специалисти по термографско заснемане и обследване;
  • Специалисти по соларно обследване;
  • Специалисти по ВЕИ;Специалисти по енергийна ефективност на сгради :

или Просто позвънете!