Детайлна информация за фирмата:


Име на фирмата: „КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛУДВАНЕ – ЗЕНИТ“ ООД
Седалище и адрес на управление: обл.СОФИЯ-ГРАД общ.СТОЛИЧНА гр.СОФИЯ

Офис: София 1618, бул.Братя Бъкстон №40, ет.1
Тел .: 02956 64 47; 0888 50 11 68 
Е-поща: keozenit@gmail.com
Уеб сайт: www.keozenit.com

Свържете се с нас!

ЕКИП:
Име Длъжност
Марко Димитров Димитров Управител

 

 

 

Физически лица – персонал на фирмата:

Име Специалност
Марко Димитров Димитров В областта на електротехниката
Йордан Атанасов Йорданов В областта на архитектурата и строителната техника
Слав Емилов Вълчев В областта на топлотехниката
Емилия Спасова Данчева В областта на електротехниката
Чавдар Савов Арабаджиев В областта на топлотехниката
Гинка Иванова Хазарян В областта на електротехниката
Красимира Димитрова Костова В областта на топлоенергетиката
Росица Радкова Христова В областта на архитектурата и строителната техника
Христо Илев Русинов В областта на архитектурата и строителната техника
Емил Йосифов Лазаров В областта на архитектурата и строителната техника