side-area-logo

Компания за енергийно обследване -Зенит ООД е регистрирана от 2009г. под №160 по чл.43/44 от ЗЕЕ в Агенцията по устойчиво енергийно развитие.

АКО ЕНЕРГИЯТА ЗА КОМФОРТА НА ДОМА ВИ ИЛИ ЗА БИЗНЕСА ВИ ПОГЛЪЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВАШИТЕ СРЕДСТВА за отопление, осветление, топла вода и това един ден става непоносимо…, тогава на Вас можем да бъдем много полезни- професионално, системно и дългосрочно…..

През 2016 година ще правим нещата “ по-бързо, по-добре , по-изгодно и по- евтино”
Ние сме най-добри в това да извършваме конкретни анализи за да дадем най- ценната за Вас информация за ползите в условията на бързо променящите се технологии и тенденции.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 ДЕЙНОСТИ по повишаване на енергийната ефективност

Какво е необходимо да се прави във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност?  Потърсете информация ТУК или  Просто позвънете и ще получите нашия най-добър  отговор.      Абонирайте се за нашия канал на youtube

 Документи,които издаваме

 Образци  Наредби
 1 за инвестиционни проекти на сгради, реконструкция, пристрояване,надстрояване-съответствие
Проверка на съответствието на нормите за енергийна ефективност на отделните части на инвестиционни проекти
 youtube_32 Доклад за оценка на съответствието за енергийна ефективност   old-zoom-original_6634 Оценка за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционен проект
 2 за нови сгради, при въвеждане в експлоатация Сертифициране за проектни енергийни характеристики  youtube_32 Енергиен сертификат    old-zoom-original_6634  
 3 за сгради в експлотация,при обновяване,при прилагане на мерки за спестявания, при изготвяне на технически паспорт и сертифициране за енергийна ефективност  youtube_32 Енергиен сертификат, доклад,резюме  old-zoom-original_6634  
 4 за водогрейни котли/отоплителни инсталации/БГВ Извършваме проверка за енергийна ефективност,измерване на димни газове от горивния процес -СО2, СО, О2 и отклонение от нормите  youtube_32 Доклад за АУЕР и собственика  old-zoom-original_6634  
 5 за климатични инсталации Извършваме проверка за енергийна ефективност youtube_32 Доклад за АУЕР и собственика  old-zoom-original_6634  Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации
 6 за енергийни спестявания, въглеродни емисии Извършваме  оценка на енергийни спестявания и намаляването на въглеродните емисии за доказване на приноса;за обосновка на инвестиции; за участие в „Оперативни програми“  youtube_32 Доклад за получаване на удостоверение за енергийни спестявания от АУЕР  old-zoom-original_6634 Кликнете ТУК ,след това изтеглете текста
 7 за  отчетни задължения пред АУЕР, програми, цели по ЗЕЕ и ЗЕВИ Управление и консултации по дейностите, съгласно  изискванията на  ЗЕЕ и ЗЕВИ към задължени лица  youtube_32 Дългосрочни, краткосрочни  Планове и Програми; Годишни отчети  old-zoom-original_6634  buy-bg.com_ticketsupport_EOCeuYqN19bkwE1
 8 за сгради с нисък разход на енергия/пасивни сгради Изчисляване на енергийните характеристики на сгради с близко до нулевото потребление  youtube_32 Доклад, експертна оценка  old-zoom-original_6634  buy-bg.com_ticketsupport_EOCeuYqN19bkwE1
 9 за възвращаемост на инвестицията, рентабилност Финансови изчисления на рентабилността на проектни енергоспестяващи мерки,ВЕИ  youtube_32 Доклад, финансови изчисления и  експертна оценка  old-zoom-original_6634  buy-bg.com_ticketsupport_EOCeuYqN19bkwE1
 10 за откриване на енергийни загуби Термографско  на сгради, инсталации, хладилни съоръжения, заснемане , анализ ,  youtube_32 Доклад и експертна оценка  old-zoom-original_6634  buy-bg.com_ticketsupport_EOCeuYqN19bkwE1
 11 експертно качество и в срок Made in КЕО-ЗЕНИТ ООД  youtube_32 КЕО-ЗЕНИТ ООД е сертифицирана  по ISO 9001:2008 и има опит и множество Референции  old-zoom-original_6634  buy-bg.com_ticketsupport_EOCeuYqN19bkwE1

 

Image module

Компания за енергийно обследване -Зенит ООД е регистрирана от 2009г. под №160 по чл.43/44 от ЗЕЕ в Агенцията по устойчиво енергийно развитие.

Image module

Ако за Вас е от значение в нашата ежедневна работа е въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 Quality standard.