Иновациия според Пикасо

Иновация- по Пикасо.


Иновацията е продукт на знанието, разума и интуицията.

Новото не е възможно да се разбере веднага от всеки.

Ние знаем колко е трудно да откриеш нещо ново и да го направиш  достъпно за всички. То постепенно променя стереотипите , но изисква усилие за да го приемеш. И после вече не можеш без него.

Пправим усилия да творим и подобряваме нещата  и тук  ще коментираме това.

Търсим иноватори- изобретатели и ги подкрепяме по трудния път.

Правим това не само във фирмата, но и в Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, в Клъстър Зелена синергия и в Камарата на инсталаторите в България.

Ако имате творческа идея   в областта на  енергийните спестявания или генерирането на енергия и желаете тя да намери подкрепа и да се развие  – свържете се с нас. Можем да бъдем полезни.