Международните стандарти отварят пазарите и стимулират регулаторната хармонизация.
Тези ползи са с многократно по-голяма тежест от разходите за тяхното въвеждане и изпълнение!

 

  • Експертите от КЕО-Зенит ООД   се ангажират да предоставят на нашите клиенти качествени консултантски, обучителни, предсерификационни услуги, вътрешен одит, въвеждане на Система за енергиен мениджмънт, вътрешна одит, реална енергийна мониторинг за международната стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт.
  • Системите за управление на енергията ISO 50001 в организацията или фирмата уточняват изискванията за управление на енергията на отговорните служители, за да разберат и подобрят енергийната ефективност на организацията.
  • Области на приложение:  предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

Извършваме професионално следните дейности:

  •  Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на Международната стандарт ISO 50001 –   Системи за енергиен мениджмънт;
  • Прилагане на   ISO   структура на високо ниво (ISO – HLS);
  •  Извършваме вътрешен одит по международна стандарт ISO  50001 – Системи за енергиен мениджмънт;
  • Представяме системата пред сертифициращата орган;
  • Внедрява се система за непрекъснато енергийно наблюдение.

НАШЕТО ПРЕДИМСТВО: Дългогодишен опит в индустрията и енергийната ефективност, Обучени одитори !

За Вас работи:

IRCA   Сертифициран одитор по стандарт

Системи за енергиен мениджмънт ISO 50001  

 

За стойността на услугата – моля, обадете се:

0888501168