Консултантски услуги от експерти!

Услуги за създаване, внедряване, документиране и подготовка за сертифициране в съответствие с изискванията на ISO 50001 „Система за управление на енергията“

Мониторинг, пълен и периодичен контрол .

В днешния свят организациите и най-вече предприятията могат да постигнат баланс между оперативната ефективност и енергийно- ефективното развитие/управление. С нарастването на цените на енергията и увеличаването на недостига на природни ресурси, трайното установяване на ефективно използване на енергията – от планирането до потреблението/производството и експлоатацията – има много добър бизнес смисъл.

 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ  ISO 50001?

Стандартът ISO 50001 представлява метод за осветляване на  това как и къде се изразходва енергията и как най-добре да се поддържа енергийното потребление , така че да се подобри и държи на добро ниво енергийната ефективност в организацията.

Днес най-големите разходи в организациите и най-вече промишлените предприятия са разходите за енергия и тези разходи устойчиво оскъпяват продукцията. 

Традиционната класификация на икономическата оценка включва:

 • минимизиране на разходите – основна цел;
 • анализ на ефективността на разходите и контрол на значимите консуматори;
 • анализ на разходите и ползите;
 • подобряване на организацията.

Постигането на основната цел за намаляване на разходите е подходът на системния енергиен мениджмънт.

Стандартът ISO 50001 е приложим за всички организации, използващи енергия в своята дейност. Вида на организацията, географското положение или размерът на сектора не са от значение.

Стандартът ISO 50001 осигурява система за управление на енергията.

Системата  за управление на енергията, изградена съгласно ISO 50001 осигурява на организацията възможност да разработва и прилага енергийни политики и реализира цели за енергийни спестявания. Тя взема впредвид вида на използваните ресурси, законовите и нормативни разпоредби, спецификата на организацията, технологийте и продуктите които произвежда. В резултат – осигурява най-доброто практическо ръководство на организацията.

 • Управлението на енергията-Увеличава рентабилността;
 • Управлението на енергията- По-добро за околната среда;
 • Целенасоченото прилагане – конкурентноспособност и устойчив в бъдещето растеж;
 • Управление на енергията: Реагирайте цялостно и последователно;
 • Управление на енергията: В основата на успеха са мониторинга и получаването на валидни данни;  
 • Управление на енергията: Автоматизацията носи траен успех;

Международните стандарти ISO 50001 отварят пазарите за Вашите продукти  и стимулират Вашата конкурентноспособност.

Тези ползи са с многократно по-голяма значимост от разходите за тяхното въвеждане и изпълнение!

 • Експертите от КЕО-Зенит ООД   се ангажират да предоставят на нашите клиенти качествени консултантски, обучителни, предсерификационни услуги, въвеждане на Система за енергиен мениджмънт, вътрешен одит,  енергиeн мониторинг за международния стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт.
 • Системите за управление на енергията ISO 50001 в организацията или фирмата уточняват изискванията за управление на енергията и обучават отговорните служители, за да разберат и подобрят енергийната ефективност .
 • Области на приложение:  

-предприятия със значителна консумация на енергия: електричество,газ,пара,въздух,вода;

-организации и местно управление;

-големи, средни и малки фирми; клонове; отделни производства; -търговски центрове; учебни и здравни заведения;

-държавни и общински сгради.

Извършваме професионално следните консултантски и внедрителски дейности:

 •  Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на Международната стандарт ISO 50001 –   Системи за енергиен мениджмънт;
 •  Извършваме вътрешен одит по международна стандарт ISO  50001 – Системи за енергиен мениджмънт;
 • Представяме системата пред сертифициращата организация;
 • Внедряване на система за непрекъснато енергийно наблюдение/ мониторинг.

НАШЕТО ПРЕДИМСТВО: 

Дългогодишен опит в индустрията и енергийната ефективност,

Обучени консултанти и одитори !

За Вас работи:

IRCA   Сертифициран одитор по стандарт

Системи за енергиен мениджмънт ISO 50001  

 

 

За повече информация и за стойността на услугата – моля, обадете се:

0888 50 11 68

или 0882 96 16 96