Вие можете да получите качествени знания за вътрешен одитор или ключов специалист в съответствие с ISO 50001:2018 Системи за енергиен мениджмънт и свързаните стандарти :

  • индивидуален подход
  • фирмена група
  • свободно записване
  • тренинги
  • тест
  • удостоверение от обучаваща организация