side-area-logo

Ние, специалистите от header  правим  специално за Вас

„ЕФЕКТИВНА“  ЕНЕРГИЙНАТА  ЕФЕКТИВНОСТ !

Quality standard:    ISO 9001:2008

Защо? Защото  състоянието, вижданията  и възможностите са различни и ако го правим по шаблон, то и решенията, които са актуални за един, ще бъдат съвсем не на място за друг. И ако Вие подходите формално , тогава вместо да вървите напред към главната цел – намаляването на разходите – ще получите съмнителната стойност и ще минете покрай целта.

А нещата се развиват и особено бързо – решенията за енергийна ефективност и енергийни спестявания.

Ние искаме заедно да вървим напред с целенасочено ангажиране, с верни и навременни решения. Ние непрекъснато се стремим да бъдем по-добри професионалисти.

Ние  изпращаме материали за новостите на всеки от Вас, който пожелае това и направи запитване до нас. Оставете  своя въпрос или опише направлението в което имате интереси. Така ще получавате от нас основно това, от което се интересувате. Може да направите това в „Контакти“ – по И-майл, по телефон и по всеки удобен за Вас начин. Може да направим среща и да намерим основанията за сътрудничество.Просто позвънете! Как да разберем за вашите нужди, без информация от Вас това не може да стане.

За Всеки от Вас има ВАЖНИ причини, поради които трябва да подобрите енергийната ефективност на Вашия дом,офис, сграда, водогреен котел,отоплителна инсталация, климатична инсталация, осветление,управление на потреблението:

 • Спестявате пари , инвестирате в бъдещето си – оценката на енергийните характеристики и енергийно спестяващите мерки са дълготрайна финансово изгодна инвестиция;;
 • Повишавате стойността на имота си /пазарната му цена/  и можете да се освободите от данък сгради за дълъг период;
 • Подобрявате състоянието на околната среда – намалявате количествата въглеродни емисии във въздуха;
 • Повишавате комфорта в своя дом – енергийно-ефективните технологии ще повишат  значително комфорта във Вашия дом/офис;
 • Ставате част от устойчива,  стабилна икономика –  с дългосрочни перспективи;
 • Пестите природните ресурси и подкрепяте своята енергийна независимост и тази на страната ни – намалявате използваното количество енергия и това Ви прави по-малко зависими от постоянните промени в цените на енергията, като следствие на  това се намалява и вносът на енергийни продукти;
 • Вашият пример е важен за Вашите деца и обществото – Вие изграждате съзнание за  разумно използване на природните ресурси сега и в бъдеще. Колкото повече хора прилагат такива мерки, толкова повече други също ще започнат да ги използват.

 

Предимства да работите с нашия екип:

За да получите РЕАЛНА ПРЕДСТАВА за дейностите, които трябва да реализирате Ви е нужно  ДОСТОВЕРНО ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ и  ДОКЛАД , отразяващ актуално състоянието , както и  предписание на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), в синхрон с най-новите и най-изгодните постижения на енергоспестяващите технически средства!

Нашата препоръка е : стойте далече от ИМИТАЦИИ на дейности в енергийните спестявания – те оставят дълготрайни следи и винаги- непоправими финансови загуби.

Ниво за качество и управление:  в КЕО-ЗЕНИТ ООД е внедрена и сертифицирана система за управление на качествотоISO 9001:2008 

Quality standard:    ISO 9001:2008 

 

 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДИМСТВА:

Сигурност за изпълнението на договора в срок;
Професионализъм и комплексен подход при решаването на всяка договорена дейност;
Професионални и висококачествени апаратура и технически средства за измерване на параметрите , свързани с енергийната ефективност;
Обучени специалисти, комуникативни и отворени за работа в сложни условия;
Преференциални цени за лоялни клиенти ,  за групови клиенти , за членове на браншови организации , за клъстъри и други  асоциации.
Партньорство с други организации  за постигане на комплексни цели , включващи енергийната ефективност;
Преференциални условия за фирми и лица, постоянни  партньори на КЕО-Зенит ООД;
Предоставяне на рекламно място и /или рекламна кампания , банери за дейности, събития, др. на сайта ни;

ИНФОРМАЦИОННИ  ПРЕДИМСТВА:

Получаване на регулярна информация за развитието и състоянието на законодателството, промени в нормативната уредба,  срокове за задължени лица по ЗЕЕ и ЗЕВИ.
Получаване на регулярна информация за състоянието на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източнице  в България , Европейския съюз и чужбина;
Получаване на актуална информация за провеждането на събития в България и Европейския съюз и възможностите за участие в тях;
Получавате възможност за участие в неформалните срещи с  производители и доставчици на устройства и системи , свързани с енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия , уреди и инсталации, реализиращи енергийни спестявания;
Получавате възможност за съвместно осъществяване на различни проекти и други инициативи;

РЕФЕРЕНЦИИ

Ние имаме готовност незабавно да представим представителни  референции , които сме получили за нашата дейност  на всеки наш нов Клиент .

Нашите клиенти постигат набелязаните си цели , създават, развиват  и реализират своите планове, програми и проекти  и ние работим за това с тях до тогава, до когато за тях това  е необходимо.

Сред нашите клиенти са:

 • Общини от цялата страна;
 • Държавни учреждения;
 • Частни български и международни компании;
 • Фирми , подготвящи проекти по оперативни програми;

Обществени сгради, административни сгради, Хотели; ОДЗ, Детски градини, Училища, Читалища, ДВХУ, Летища; Котли; Климатични инсталации; Хладилни инсталации; Винарски изби; Басейни и други.

КЕО-ЗЕНИТ ООД е активен член на:

Ние, инженерите от КЕО-ЗЕНИТ ООД сме отворени за сътрудничество   и коректно изпълняваме поетите отговорности и задачи.

Просто ПОЗВЪНЕТЕ: 0888501168 

или изпратете Е-майл: keozenit@gmail.com