-Енергиен сертификат за нова сграда

-Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект на изискванията за енергийна ефективност

 -Обследване и сертифициране на сгради в експлоатация за енергийна ефективност