Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

link: Енергиен сертификат за нова сграда

link: Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект на изискванията за енергийна ефективност

link: Обследване и сертифициране на сгради в експлоатация за енергийна ефективност