side-area-logo

Humanity’s Top Ten Problems for next 50 years

Ако имаше списък с „Десетте най-големи проблеми“, пред които е изправено човечеството през следващите няколко десетилетия, какво според вас би било на върха?

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in