„Компания за енергийно обследване-Зенит“ ООД предоставя независими консултантски услуги на организации, които се нуждаят от всеобхватна поддръжка за постигане на статус на готовност за сертифициране и съответствие с ISO 50001:2018 „Система за управление на енергията“.

Консултантските услуги  включват: създаване, внедряване, документиране, подготовка за сертифициране, вътрешен одит и поддръжка и актуализиране в съответствие с изискванията на  ISO 50001:2018 „Система за управление на енергията“ от експерти!

 

ISO 50001 е първият стандарт за управление в енергийния сектор. Стандартът предоставя инструменти, които непрекъснато подобряват енергийните характеристики на компанията. Това означава, че подобрява организацията при управлението при използването на енергия, както и при потреблението на енергия и по този начин енергийната ефективност се оптимизират систематично. Всичко това се извършва в съответствие с икономическите, социалните и политическите нужди. В ISO 50001 е и основата за сертифициране на системи за управление на енергията.

 

  • Простото внедряване на ISO 50001: 2018 Система за управление на енергията, представляващо получаването на папка с документи , няма да даде добър резултат за Вас и Вашата организация . Възвращаемостта зависи от начинът по които обработваме данните, проектираме и внедряваме системата. Това  може да Ви помогне да извлечете реални  ползи.

 

 

Извършваме професионално следните дейности:
 Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на  Международния стандарт  ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;
 Извършваме вътрешен одит по международния стандарт ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;
Представяме системата пред избраната от вас сертифицираща организация;
Обучаваме и информираме ключовите ви специалисти.
Области на приложение: предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

Специфичните за Вашата организация ключови области, където функционалното подобрение на Системата е осъществимо, могат да  бъдат обсъдени с наши експерти в удобно за Вас време .

КЕО-Зенит ООД е един от утвърдените консултанти по ISO 50001:2018 в страната за внедряване на системите за енергиен мениджмънт във всякакви организации. Ние сме фирма с инженерна експертиза в  индустриалния сектор и одиторски опит, която прилага стандарта със 100% успех.

Един от нашите експерти ще се свърже с вас за уточняване на необходимата информация.