„Компания за енергийно обследване-Зенит“ ООД предоставя независими консултантски услуги на организации, които се нуждаят от всеобхватна поддръжка за постигане на статус на готовност за сертифициране и съответствие с ISO 50001:2018 „Система за управление на енергията“.

Консултантските услуги  включват: създаване, внедряване, документиране, подготовка за сертифициране, вътрешен одит и поддръжка и актуализиране в съответствие с изискванията на  ISO 50001:2018 „Система за управление на енергията“ от експерти!

ISO 50001 е първият стандарт за управление в енергийния сектор. Стандартът предоставя инструменти, които непрекъснато подобряват енергийните характеристики на компанията. Това означава, че подобрява организацията при управлението при използването на енергия, както и при потреблението на енергия и по този начин енергийната ефективност се оптимизират систематично. Всичко това се извършва в съответствие с икономическите, социалните и политическите нужди. В ISO 50001 е и основата за сертифициране на системи за управление на енергията.

Предимства и недостатъци на система за управление на енергията

  • Въвеждането на система за управление на енергията предлага следните предимства за вашата компания / организация:
  • Спестяване на ресурси като електричество, нефт, природен газ и вода и по този начин намаляване на разходите;
  • Непрекъснато оптимизиране на съществуващите производствени процеси и проверка дали има смисъл;
  • Освобождаването от задължение за периодично провеждане на енергийно обследване и внедряване на енергоспестяващи мерки също ще бъдат осигурени във ваша полза;
  • Устойчивото управление чрез спестяване на CO2 е документирано за вашите клиенти и доставчици;
  • Екологичността и конкурентоспособността на вашата компания се увеличават като част от осигуряването на бъдещето и др.

Недостатъците на системата за енергиен мениджмънт са преди всичко  натоварване и изискване за допълнителен принос на служителите имащи връзка с управлението на енергията  и само най-необходимото при използването на ресурси за поддържане на системата. За една компания обаче тези разходи не са във връзка с възможните нови мащабни инвестиции и ноу-хау за производствените  процеси или услуги, с  допълнително потребление на енергия или свързаната с тях надеждност на експлоатацията и процесите.

Трябва ли моята организация да бъде сертифицирана по ISO 50001, за да подобри нашето енергийно управление ?

Организациите могат да предприемат стъпки, за да започнат да подобряват управлението на енергията, без да се сертифицират. Сертифицирането по ISO 50001 обаче осигурява структуриран подход, който включва управлението на енергията в културата на компанията, което води до устойчиви икономии на енергия и непрекъснати подобрения в енергийните характеристики с течение на времето. Това може да помогне да се оправдаят първоначалните инвестиции в енергийни проекти и да се осигури възвръщаемост на инвестициите. Без структуриран подход няма гаранция, че спестяванията на енергия ще бъдат поддържани или възвръщаемостта на инвестициите ще бъде увеличена до максимум.

Когато разглеждаме процеса за дадена организация, ние разчитаме на два много ключови елемента, които съставляват процеса. Първо, ключовите моменти са, че организацията трябва да поеме ангажимент и второ да осигури добри точни данни всяка година и в най-добрите случаи ежемесечно.

Записвайте непрекъснато данните за енергийните разходи, съгласно ISO 50001. Колкото по-скоро имате общ поглед на енергийните си разходи, толкова по-скоро ще разпознаете ненужните разходи и ще ги намалите .

  • Внедряване на ISO 50001: 2018 Система за управление на енергията, представляващо получаването на папка с документи , не може  да даде очаквания добър резултат за Вас и Вашата организация . Възвращаемостта зависи от начинът по които обработваме данните, проектираме и внедряваме системата. Това  може да Ви помогне да извлечете реални  ползи.

 

 

Извършваме професионално следните дейности:
 Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на  Международния стандарт  ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;
 Извършваме вътрешен одит по международния стандарт ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;
Представяме системата пред избраната от вас сертифицираща организация;
Обучаваме и информираме ключовите ви специалисти.
Области на приложение: предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

Специфичните за Вашата организация ключови области, където функционалното подобрение на Системата е осъществимо, могат да  бъдат обсъдени с наши експерти в удобно за Вас време .

КЕО-Зенит ООД е един от утвърдените консултанти по ISO 50001:2018 в страната за внедряване на системите за енергиен мениджмънт във всякакви организации. Ние сме фирма с инженерна експертиза в  индустриалния сектор и одиторски опит, която прилага стандарта със 100% успех.

Един от нашите експерти ще се свърже с вас за уточняване на необходимата информация.