side-area-logo

Енергиен мениджмънт

Услуги за документиране и внедряване на ISO 50001:2018 – Системи за енергиен мениджмънт.

Придружаваме ви по пътя към успешното сертифициране по новата версия на ISO 50001:2018. Поддържаме актуална вашата документация. Извършваме независими вътрешни одити на вашата организация.

Безстресов преход към новата версия на стандарта – задължителен след 20.02.2020.

ПОИСКАЙТЕ ЕНЕРГИЕН ПРЕГЛЕД И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ISO 50001:2018.

В състояние сме да ви подготвим оферта за услуги за енергиен преглед/одит и внедряване на ISO 50001:2018 – Система за енергиен мениджмънт бързо и при благоприятни икономически условия.

За повече информация изпратете E-mail на iso@50001.li и посочете лице за контакт.

Съберете данните за консумация на електроенергия, газ, дизелово гориво и др. от предходната година/ минимум 12 месеца/.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА БИХА ИМАЛИ КОМПАНИИТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТ ISO 50001?

На всеки 4 години законът изисква големите компании да извършват „енергиен одит/ обследване“ на техните инсталации. Скъп процес!. Изключени са само сертифицираните по стандарта ISO 50001. 

Преди всичко, сертификацията e ангажиент, свързан с процес на напредък в областта на енергийните спестянания и идентифицира действия, които трябва да бъдат предприети, докато енергийният одит може да остане мъртва буква.  Ползите обаче могат да бъдат изключително бързи: постигнатите икономии на енергия могат да мотивират нейното общо управление.

Нашия екип притежава реални познания по този въпрос. Често общуваме с експерти от различни браншове, и можем да предоставим конкретни и ефективни отговори на бизнеса. Това е подход, достъпен за всички и който се адаптира към нуждите и спецификите на всяка организация !

Стандартът ISO 50001:2018 „Системи за управление на енергията“ позволява на компанията ви да създаде систематично и структурирано управление на енергията, за да подобри енергийните си резултати във времето. Последната му версия, публикувана през 2018 г., донесе нови концепции. Какви са тези нови изисквания, как да ги прилагаме, какви са най-подходящите за вашата организация промени, срещате трудности? Ние можем да ви консултираме. Също така по отношение на новата версия на ISO 50001: 2018, нашите енергийни експерти активно ще ви подкрепят със своите познания.

 

Извършваме професионално следните дейности:

  •  Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на  Международния стандарт  ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;

  •  Извършваме вътрешен одит по международния стандарт ISO 50001:2018  Системи за енергиен мениджмънт;

  • Представяме системата пред избраната от вас сертифицираща организация;

  • Внедрява се система за непрекъснато енергийно наблюдение.

Области на приложение:

 предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

IRCA   Сертифициран одитор по стандарт

Системи за енергиен мениджмънт ISO 50001  


НАШЕТО ПРЕДИМСТВО: Дългогодишен опит в индустрията и енергийната ефективност!

За повече информация :

0888501168