side-area-logo

Енергиен мениджмънт

Услуги за създаване, внедряване и подготовка за сертифициране на съответствието с изискванията на ISO 50001 „Система за енергиен мениджмънт“

Вече имате сертифицирана система за управление на енергията, но имате нужда от помощ за по-нататъшно развитие?

Имате сертифицирана система за управление на енергията по ISO 50001: 2011 и се нуждаете от помощ при преобразуването в новата ISO 50001: 2018? Радваме се да ви посъветваме и подкрепяме, за да направим съществуващата ви система за управление на енергията отново по-ефективна и ценна.

Няма значение дали става въпрос за документация, разширяване на измервателната технология или инсталиране на софтуер за мониторинг (свързване). Също така по отношение на новата версия на ISO 50001: 2018, нашите енергийни експерти активно ще ви подкрепят със своите познания.

Извършваме професионално следните дейности:

  •  Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на  Международния стандарт  ISO 50001 –   Системи за енергиен мениджмънт;

  •  Извършваме вътрешен одит по международна стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт;

  • Представяме системата пред сертифициращата орган;

  • Внедрява се система за непрекъснато енергийно наблюдение.

Области на приложение:

 предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

IRCA   Сертифициран одитор по стандарт

Системи за енергиен мениджмънт ISO 50001  


НАШЕТО ПРЕДИМСТВО: Дългогодишен опит в индустрията и енергийната ефективност!

За повече информация :

0888501168