side-area-logo

Енергиен мениджмънт

Извършваме професионално следните дейности:

  •  Разработване на документация и внедряване на система за енергиен мениджмънт в фирми и организации, съгласно изискванията на  Международния стандарт  ISO 50001 –   Системи за енергиен мениджмънт;

  •  Извършваме вътрешен одит по международна стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт;

  • Представяме системата пред сертифициращата орган;

  • Внедрява се система за непрекъснато енергийно наблюдение.

Области на приложение:

 предприятия, организации, големи, средни и малки фирми, клонове, отделни производства, търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

IRCA   Сертифициран одитор по стандарт

Системи за енергиен мениджмънт ISO 50001  


НАШЕТО ПРЕДИМСТВО: Дългогодишен опит в индустрията и енергийната ефективност!

За повече информация :

0888501168