side-area-logo

ISO 50001

Извършваме услуги по разработка и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на

ISO 50001:2011-  Energy Management System

Извършваме професионално дейности свързани с разработката,  подготовка за въвеждане и вътрешно одитиране по

международния стандарт ISO 50001- Energy Management System

в предприятия,  организации, големи, средни и малки фирми, клонове, обособени производствая , търговски центрове, учебни и здравни заведения, държавни и общински сгради.

 

Сертифициран одитор  по стандарта Системаза енергиен мениджмънт ISO 50001 /IRCA/ – в екипа.