Обследване за енергийна ефективност и сертифициране (сгради – нови и в експлоатация).

Енергиен мениджмънт:

  • внедрване, документиране и подготовка за сертифициране по международен стандарт ISO 50001 : 2018 – Система за енергиен мениджмънт

Консултации по проекти и процедури свързани с енергиен мениджмънт и енергийна сертификация.

Качествено свършената работа е мост към добрите взаимоотношения. Изисква солидна и здрава основа, както и проспериращите отношения се градят на вяра и взаимно уважение.

Телефон:

+359 888 50 11 68

Адрес:

София, Красно Село, бл. 208 А