ivan-bandura-MfodQnCAJkU-unsplash

Спестената енергия днес е актив за утре.

Процедурата:

Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект представлява  систематичен преглед и проверка на проектните стойности  на техническите показатели за енергийна ефективност, съгласно чл.27.  от  Наредба 7/2004 (изм.ДВ 2013) на МРРБ.

На базата на направената оценка се издава  Доклад за съответствие, който е задължително изискване при издаване на разрешение за строеж на сграда.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Части от инвестиционния проект /могат да бъдат в електронен вид или на хартиен носител/:

  • архитектурна
  • енергийна ефективност
  • отопление , вентилация , климатизация /ако има такава/

ЦЕНА:

  • до 240 кв.м. РЗП – 300 лв./минимална стойност на един доклад/
  • до 400 кв.м. РЗП – 480 лв.
  • 480-600 кв.м. РЗП – 720 лв.
  • над 600 кв.м. РЗП – 720лв. плюс 0.25 лв /кв.м за площта над 600 кв.м.
  • за големи сгради/над 2500 кв.м/- договаряне

Свържете се с нас за безплатна консултация.

Вписани сме в регистъра на АУЕР по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ под рег. номер 160 от 2009г.