1 Марко Димитров Димитров В областта на електротехниката
2 Йордан Атанасов Йорданов В областта на архитектурата и строителната техника
3 Слав Емилов Вълчев В областта на топлотехниката
4 Емилия Спасова Данчева В областта на електротехниката
5 Красимира Димитрова Костова В областта на топлоенергетиката
6 Росица Радкова Христова В областта на архитектурата и строителната техника
7 Христо Илев Русинов В областта на архитектурата и строителната техника
8 Емил Йосифов Лазаров В областта на архитектурата и строителната техника
9 Павел Иванов Павлов В областта на топлотехниката
10 Чавдар Савов Арабаджиев В областта на топлотехниката

photo-1556761175-b413da4baf72
photo-1560574188-6a6774965120
photo-1474631245212-32dc3c8310c6