За нова сграда:

За какво е необходим енергиен сертификат?

 • Енергийният сертификат е необходим при въвеждане на сграда в експлоатация (Акт 16), за нови сгради над 50 кв. метра РЗП.

Какво представлява процедурата?

 • След като получим необходимите документи, екипът ни анализира, изчислява и определя класа за енергийна ефективност на сградата. След определяне на класа, се издава енергиен сертификат с уникален регистрационен номер валиден до 10 години от датата на издаване.

Какви са необходимите документи за издаване на Енергиен сертификат?

 1. Части от инвестиционния проект
 • архитектурна
 • енергийна ефективност
 • отопление , вентилация , климатизация–ОВК
 1. Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект на изискванията за енергийна ефективност
 2. Снимка на фасадата на сградата
 3. Кадастрален Идентификационен номер КИН или УПИ, Административен адрес: ул.№…….
 4. допълнителни технически данни за:
 • източници на енергия за отопление, охлаждане, вентилация и ВЕИ -например: котел, фотоволтайци, соларни панели;
 • дограми и врати (външни)
 • топлоизолационни материали и местоположението им
 • ако са различни от проектираните!
 • изискват се в случай , че са вложени такива, които са различни от проектните.

Документите може да се изпратят по мейл или да се предадат лично.

Колко време отнема изготвянето на сертификата?

 • Изготвянето на сертификат отнема от 2 – 5 работни дни след получаване на всички необходими документи.

Каква е стойността?

За един сертификат стойността варира:

 • до 300 кв.м. РЗП – 400* лв. / минимална стойност за един сертификат/;
 • над 300 кв.м. РЗП- 400* лв. плюс 1,20 лв /кв.м за площта над 300 кв.м., т.е. по 1,20 /един/ лев за всеки кв.м. РЗП;
 • * плюс 20% ддс
 • за големи сгради/над 1500 кв.м/- договаряне

За втори сертификат при наличие на категория, към която друга част от сградата принадлежи по предназначение – доплащане

За кой географски район се изпълнява услугата?

 • Работим за обекти в цялата страна.

Ако в сградата има ресторант и жилищни помещения, това променя ли нещо?

 • Ако едно от предназначенията на сградата е с повече от 25% от общото РЗП са необходими 2 сертификата.

В случай, че имате въпрос или нужда от допълнителна информация относно Вашата сграда се свържете в нас на keozenit@gmail.com или на телефон +359 888 50 11 68.