Спестената енергия днес е актив за утре.

Процедурата:

Проверката на климатични инсталации има за цел установяване нивото на енергийна ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.

На проверка по реда на Закона за ЕЕ подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване.

Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  • Данни за изразходваната електрическа енергия
  • Технически паспорт на климатичната инсталация
  • Договор за поддръжка на климатичната инсталация
  • Документ за правоспособност на лицето обслужващо климатичната инсталация
  • Данни за температурните режими и експлоатация
ЦЕНА:

По договаряне – необходим е предварителен оглед и/или проект.

Свържете се с нас за безплатна консултация.

Вписани сме в регистъра на АУЕР по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ под рег. номер 160 от 2009г.