ЗА НАС

 

„Компания за енергийно обследване-Зенит“ ООД е дружество, основано през 2009 г. в гр. София. Компанията вече повече от 11 г. работи и оправдава доверието на своите клиенти в областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт. Резултатите ни са базирани на нашия професионален експертен подход и качествено изпълнение на възложената ни работа. Имаме успешно реализирани проекти в областта на енергийното сертифициране в новото строителство, обследването и сертифицирането на сгради в експлоатация, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и охладителни климатизиращи  инсталации в сгради и в промишлени обекти. Изготвихме Програми за енергийна ефективност в соътветствие със ЗЕЕ и Програми за развитие на ВЕИ на редица общински институции. Разполагаме с най-качествена апаратура TESTO.

Регистрирани сме в Агенция за устойчиво енергийно развитие.

 

След 2017 г. имаме реализирани внедрявания в предприятия и общини на Системи за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 и осъществяваме прехода към новата версия на  ISO 50001:2018. Обучихме енергийни мениджъри на МСП (по проект на АУЕР), и провеждаме обучение за вътрешни одитори, както и курсове за информираност на ключови служители. Извършихме независими (като втора страна) вътрешни одити на предприятия.

Водещата цел за нашето развитие е да предоставим на клиентите ни професионални решения в областта на енергийния мениджмънт. Разполагаме с екип от професионално обучени специалисти, както за енергийната сертификация ,така и IRСA сертифициран одитор по ISO 50001:2018.

Внедряването на ISO 50001: 2018 помага на вашия бизнес да допринесе за следните цели на ООН за устойчиво развитие: