[vc_ред][vc_колона][vc_колона_текст]

„Компания за енергийно обследване-Зенит“ ООД е дружество, основано през 2009 г. в гр. София. Компанията вече повече от 13г. работи и оправдава доверието на своите клиенти в областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт. Резултатите не са базирани на нашия професионален експертен подход и качествено изпълнение на възложената ни работа. Имаме успешно реализирани проекти в областта на енергийното сертифициране в новото, обследването и сертифицирането на сгради в експлоатация, проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и охладителни климатизиращи инсталации в сгради и в промишлени обекти.Изготвихме Програми за енергийна ефективност в сътрудничество със ЗЕЕ и Програми за развитие на ВЕИ на редица общински общности. Разполагаме с най-качествена апаратура TESTO .

Регистрирани сме в Агенция за устойчиво енергийно развитие .

 

След 2017 г. Имаме реализирани внедрявания в предприятия и общности на Системи за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 и извършваме преход към новата версия на ISO 50001:2018. Обучихме енергийни мениджъри на МСП (по проект на АУЕР), и провеждаме обучение за вътрешните одитори, както и курсове за информираност на ключовите служители. Извършихме независими (като втора страна) вътрешно отити на предприятията.

Водещата цел за развитие на нашите клиенти е да предостави на клиентите си професионални решения в областта на енергийния мениджмънт. Разполагаме с екип от професионално обучени специалисти, както за енергийната сертификация ,така и IRSA сертифициран одитор по ISO 50001:2018.

Внедряването на ISO 50001: 2018  помага на вашия бизнес да допринесе цели на ООН за устойчиво развитие:
 
 
 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]