За какво е необходимо удостоверяване на енергийните спестявания?

    Удостоверенията се използват за потвърждаване на изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания чрез прилагане на енергоспестяващи мерки, предоставяне на енергоспестяващи услуги или чрез закупуване или продажба на удостоверения за енергийните спестявания.

–    Основната цел е намаляването на крайното потребление на енергия в сравнение с предходен период в резултат на прилагане на енергоспестяващи мерки.

–     Удостоверяването на енергийните спестявания е документиран начин за отчитане и признаване от Агенцията за устойчиво енергийно развитие на резултатите от прилагането на енергоспестяващи мерки.  Удостоверението за енергийни спестявания е ценна книга и се търгува/прехвърля срещу заплащане/между заинтересованите лица в страната и Европейската общност.

На кого се издават удостоверения за енергийни спестявания?

Удостоверенията за енергийни спестявания се издават на:

          Собственици на сгради

          Собственици на промишлени системи

          Търговците на енергия

На какъв етап може да се издава удостоверение за енергийни спестявания?

          Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия.

Нашите услуги: 

          Доказване на енергийни спестявания, съгласно актуалната нормативна уредба и изготвяне на  Протокол за оценка на енергийните спестявания по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР

          Представителство пред АУЕР за получаване на удостоверение за енергийни спестявания 

          Търсене на заинтересовани лица за покупка и/или продажба  на удостоверения за енергийни спестявания в страната и Европейската общност

–       Обучение на ключови специалисти за постигане на добри резултати за енергийни спестявания

 Необходимите документи за издаване на удостоверение за енергийни спестявания може да проверите ТУК.

Необходимите документи за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания може да проверите ТУК.

Задължените лица по схемата за задължения за енергийни спестявания може да проверите ТУК.

Свържете се с нас на keozenit@gmail.com или на телефон +359 888 50 11 68.