Извършваме консултации относно процеса по взимането на  решения свързани с инвестиции в енергийната ефективност; внедряването на системи за управление на енергията и инсталирането на възобновяеми източници на енергия по процедури с публично финансиране и финансиране от фондове и банки. Правим оценка на съотвествието на проекта и изискванията на финансиращите организации. Правим оценка на енергийните спестявания. Имаме опит в частния, публичния сектор, в индустрията и сградите.