Редица от нашите дейности включват събиране и обработка на лични данни, например като част от консултации, организиране на обучения и др.

Такова събиране и обработка на лични данни и последващото им използване следва да се извършват справедливо и законосъобразно.

КЕО ЗЕНИТ ООД  е администратор на лични данни и обработва данните Ви съгласно GDPR.

regulation-3246979_1280