Спестената енергия днес е актив за утре.

Процедурата:

Ние извършваме консултантски услуги по разработване на документацията и внедряване на  Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на Международния стандарт ISO 50001:2018 – Системи за енергиен мениджмънт и в съответствие със спецификата на Вашата организация/предприятие. Можем да направим вътрешен одит по ISO 50001:2018 и да асистираме при сертификационния одит пред избраната от Вас сертифицираща организация /TUV-Nord, SGS, OTC или друга/.
Обучаваме и информираме ключовите ви специалисти. Събираме данни, мониторираме и предлагаме решения.
Области на приложение: организации, големи, средни и малки предприятия, клонове, отделни производства, търговски центрове, сгради, хотели, учебни и здравни заведения, държавни и общински учреждения.

Вашето предимство: нашите експерти – IRCA&CQI обучени и сертифицирани, с одиторски и инженерен опит в индустрията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  • Договор
ЦЕНА:

По договаряне.

Свържете се с нас за безплатна консултация.