Спестената енергия днес е актив за утре.

Как можем да помогнем с ISO 50001:2018?

Ние извършваме консултантски услуги по внедряване и разработване на документацията на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на Международния стандарт ISO 50001:2018 – Системи за енергиен мениджмънт. Нашите решения са в съответствие с вашите бизнес интереси.

Процедурата по внедряването на система за енергиен мениджмънт включва:
Енергиен одит/ Енергиен преглед
 • определяне на обхвата, контекста и текущото енергийно състояние на вашата организация.
Разработване на стратегия
 • разработване на Наръчник/Ръководство; установяване на ключови показатели за енергийна ефективност (ЕPI) и определяне базови линни; отчитане/сравняване на показателите; изчисляване на енергийните спестянания; определяне на съществените енергийни потоци и консуматори; структуриране на екип за управление на енергията; разработване на планове за действие и програми;
Документиране
 • разработване на необходимия комплект от документи; заповеди на отговорни лица и др. на електронен и хартиен носител.
Подкрепа при процеса на сертифициране
 • вътрешен одит за определяне съответствието на системата за енергиен мениджмънт на изискванията на стандарта ISO 50001:2018; енергиен мониторинг /отчитане, събиране на данни /; обучение и информиране на екипа за управление на енергията и на ключови лица на заинтересованите страни; асистиране при сертификационния одит пред сертифицираща организация /TUV Nord, SGS, OTC или друга избрана от вас/.
Годишен преглед на системата за управление
 • това гарантира, че от година на година стандартът ви помага да постигнете непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и реализиране на енергийни спестявания. Получавате препоръки и решения за отстраняване на несъответствия.
Области на приложение:
 • Организации; големи, средни и малки предприятия; клонове, отделни производства; търговски центрове; сгради; хотели; учебни и здравни заведения; държавни и общински учреждения и др.
 • Работим за предприятия/организации на територията на страната и извън.
Колко време отнема?
 • Изготвянето на документацията отнема от 1 – 5 работни седмици след получаване на всички необходими данни и документи.
Вашето предимство:
 • Нашите експерти са преминали сертифицирано обучение – IRCA & CQI, с опит в одиторски организации – TUV Nord, с опит в обучението на енергийни мениджъри в цялата страна по прилагането на стандарта по проект на АУЕР ;
 • Имаме натрупан значителен изследователски, внедрителски и инженерен опит в индустрията, енергийното сертифициране и енергийния мениджмънт.
 • Поддържаме отлична комуникация с възложителя и ключовите специалисти.
 • Предлагаме иновативни решения.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Договор
 • Стойност: Изчислява се индивидуално в зависимост от сложността на работата
ЦЕНА:
 • По споразумение.

Свържете се с нас за безплатна консултация.